Ogłoszenie w sprawie I N 19/17

Sygn. akt I N 19/17

  OGŁOSZENIE


,,Sąd Rejonowy w Skierniewicach I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 13 stycznia 2017 roku przed notariuszem w Warszawie Iwoną Mieloch został sporządzony akt notarialny (numer Repertorium A 334/2017), zawierający wykaz inwentarza po Michale Owczarku, PESEL 41032402110, ostatnio zamieszkałym w Skierniewicach przy ulicy Konstytucji 3 Maja numer 1/3, mieszkania 10, zmarłym dnia 12 marca 2015 roku; ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni; osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzanie spisu inwentarza”.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I N 19/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Tomasz Dębski
Dokument z dnia:
2017-04-06
Publikacja w dniu:
2017-04-06
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia