Ogłoszenie w sprawie I Ns 549/16

Sygn. akt I Ns 549/16

  OGŁOSZENIE

„Przed Sądem Rejonowym w Skierniewicach Wydział I Cywilny toczy się sprawa I Ns 549/16 z wniosku Mirosławy Zwolińskiej z udziałem Adama Zwolińskiego i Wioletty Koncewicz o stwierdzenie, że Mirosława Zwolińska z domu Seliga nabyła przez zasiedzenie z dniem 31 sierpnia 2010 roku własność nieruchomości stanowiącej działkę nr 375/1 o powierzchni 0,1593 ha położonej w miejscowości Skierniewice przy ul. Skłodowskiej 70b, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta. Sąd wzywa zainteresowanych, a w szczególności następców prawnych Heleny Zwolińskiej, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili własność, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.”

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 549/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Daniel Ornafa
Dokument z dnia:
2017-03-22
Publikacja w dniu:
2017-03-22
Opis zmiany:
Dodano informacje o sprawie I Ns 549/16