Ogłoszenie w sprawie I Ns 720/16

„Przed Sądem Rejonowym w Skierniewicach Wydział I Cywilny toczy się sprawa I Ns 720/16 z wniosku Janiny Kumosińskiej z udziałem Cecylii Wieprzkowicz, Mariana Łukasik, Barbary Chelewskiej, Lucyny Kucharskiej, Marii Wojtowicz, Bogusławy Antkowicz, Mirosława Kumosińskiego o stwierdzenie, że Janina Kumosińska i Henryk Kumosiński nabyli na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej z dniem 20 lipca 1988 roku przez zasiedzenie własność niezabudowanej nieruchomości gruntowej działek nr 607, 609, 611 o powierzchni 0,2755 ha położonej w miejscowości Skierniewice, dla której nie prowadzona jest księga wieczysta. Sąd wzywa zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili własność, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione”.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 720/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Daniel Ornafa
Dokument z dnia:
2017-06-19
Publikacja w dniu:
2017-06-19
Opis zmiany:
Dodanie treści ogłoszenia