A.3030-2/2016

 Nazwa

Wykonanie prac remontowych w budynku Sądu Rejonowego

w Skierniewicach

 Oznaczenie postępowania

A 3030-2/2016

Dokumentacja

- ogłoszenie o zamówieniu

- obmiar

- umowa

Rozstrzygnięcie postępowania

 

Rejestr zmian dla: A.3030-2/2016