Właściwość miejscowa

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Skierniewicach obejmuje obszar miasta Skierniewice oraz gmin: Bolimów, Godzianów, Maków, Nowy Kawęczyn i Skierniewice.

 Szczegółowy wykaz obszaru właściwości IV Wydziału Pracy oraz V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w  Skierniewicach znajduje się w zakładce Wydziały

 

Wykaz spraw z obszaru właściwości miejscowej SR w Skierniewicach – załatwianych przez inne Sądy Rejonowe (tabela):

rodzaj sprawy

Sąd/Wydział właściwy do załatwienia sprawy

Rejestry zastawów

XV Wydział Gospodarczy-Rejestru Zastawów
90-203 Łódź, ul. Pomorska 37
Adres do korespondencji:
90-928 Łódź, Al. Kościuszki 107/109
tel.: 42 66 46 220
Biuro podawcze: 42 66 46 220
CORS: 42 66 46 224
e-mail: 15.gospodarczy@lodz.sr.gov.pl

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych

X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
90-928 Łódź, ul. Kopcińskiego 56, II piętro, pokój 202
Adres do korespondencji:
90-928 Łódź, Al. Kościuszki 107/109
tel.: 42 67 76 410
fax: 42 67 76 419
e-mail: 10.pracy@lodz.sr.gov.pl

sprawy upadłościowe (ogłoszenia upadłości podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych)

zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

zażalenia na postanowienia sędziego-komisarza

XIV Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
90-203 Łódź, ul. Pomorska 37, IV piętro
Adres do korespondencji:
90-928 Łódź, Al. Kościuszki 107/109
tel.: 42 66 46 210
tel.: 42 66 46 212-215
e-mail: 14.gospodarczy@lodz.sr.gov.pl

rejestr przedsiębiorców,

rejestr stowarzyszeń i innych organizacji społecznych (np. kółek rolniczych, zrzeszeń, fundacji)

rejestr dłużników niewypłacalnych

Monitor sądowy

XX Wydział Gospodarczy KRS
90-203 Łódź, ul. Pomorska 37
Adres do korespondencji:
90-928 Łódź, Al. Kościuszki 107/109
tel.: 42 66 46 230
I Sekcja: 42 66 46 250
II sekcja: 42 66 46 260
Sekretariat: 42 66 46 232-233,
42 66 46 251-255, 42 66 46 262-263
Monitor sądowy: 42 66 46 234
Biuro podawcze: 42 66 46 235-237
Centralna Informacja KRS: 42 66 46 235-237
Czytelnia akt: 42 66 46 238
e-mail: 20.gospodarczy@lodz.sr.gov.pl

zaświadczenia o niekaralności

więcej informacji

Punkt Informacyjny
Krajowego Rejestru Karnego
90-203 Łódź, ul. Pomorska 37
I piętro, pokój 110
tel.: 42 664 62 06
fax: 42 664 62 09

 

 

 

 


Rejestr zmian dla: Właściwość miejscowa

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Daniel Ornafa
Dokument z dnia:
2019-07-16
Publikacja w dniu:
2019-07-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2016-06-27
Publikacja w dniu:
2016-06-27
Opis zmiany:
dodano wykaz spraw załatwianych przez inne Sądy