Konta bankowe

NIP: 8361013399    REGON: 000323335


Dochody budżetowe (wpisy sądowe, koszty sądowe, grzywny, zaliczki na korespondencję, opłaty kancelaryjne)  uiszcza się na konto:

NBP Oddział w Łodzi  93 1010 1371 0010 8122 3100 0000

 

Sumy na zlecenie (wpłaty zaliczek na wynagrodzenie biegłych, tłumaczy, kuratorów zastępujących strony, rejestr spadkowy,  itp.)  uiszcza się na konto:

NBP Oddział w Łodzi  33 1010 1371 0010 8113 9800 0000

 

Sumy depozytowe (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, wadia, rękojmie, depozyty sądowe itp.) uiszcza się na konto:

BGK Oddział w Łodzi  41 1130 1017 0021 1001 3890 0004

 

 Fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej (wpłaty zasądzonych nawiązek na podstawie wezwań Sądu)

 BGK Oddział w Łodzi  21 1130 1163 0014 7120 0520 0004 

 

Rachunki sum depozytowych w walutach obcych:

BGK Oddział w Łodzi:

EUR  95 1130 1017 0021 1001 3890 0002

CHF  25 1130 1017 0021 1001 3890 0001

GBP   68 1130 1017 0021 1001 3890 0003

USD   14 1130 1017 0021 1001 3890 0005

 

UWAGA:  wpłacających na rachunki bankowe Sądu Rejonowego w Skierniewicach prosimy o dokładny opis wpłaty, tj. wpisanie czego dotyczy wpłata, Nazwiska stron, nazwy wydziału, sygnatury akt, karty dłużnika itp. 

Poprawne informacje podane w tytule wpłaty umożliwią sprawne przypisanie i przekazanie uiszczonej kwoty do właściwej sprawy.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Obsługę kasową dla Sądu Rejonowego w Skierniewicach zapewnia

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach ul. Reymonta 25

                                                                          Bank nie sprzedaje znaków opłaty sądowej.

                                                           Informacje dot. znaków sądowych znajdują się w sekcji: opłaty sądowe


Punkty kasowe znajdują się w następujących placówkach Banku:

1. Przy ul. Reymonta 25 w Skierniewicach – w godzinach:

     poniedziałek – piątek       8:00 - 18:00

     sobota                                 8.00 - 13.30


2. Przy ul. Mszczonowskiej 33/35 w Skierniewicach – w godzinach:

     poniedziałek, wtorek, środa      9.00 - 16.30

     czwartek, piątek                          8.00 - 15.30

 

 

   

 

 

 


Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Księgowość
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2016-08-29
Publikacja w dniu:
2016-08-29
Opis zmiany:
Dodanie nr konta dot. funduszu pomocy pokrzywdzonym, dodanie informacji "uwaga", dodanie informacji dot. punktów kasowych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Daniel Ornafa
Dokument z dnia:
2016-08-24
Publikacja w dniu:
2016-08-24
Opis zmiany:
Wprowadzono informację o banku zdjęcie i mapke dojazdową