REMONT ELEWACJI ZEW. ORAZ POMIESZCZEŃ WEW. ZP 2/2015

Sąd Rejonowy w Skierniewicach w dniu 23 sierpnia 2012 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną - REMONT ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ POMIESZCZEŃ WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W SKIERNIEWICACH UL. REYMONTA 12/14

Termin składania ofert: 7 września 2012 r. do godziny 9.30 w Sądzie Rejonoym  w Skierniewicach ul. Reymonta 12/14 pok. 137

Ogłoszenie do ZP 2/2012

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia + dokumentacja projektowa

zdjęcia spakowane programem winrar
 

Załacznik1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dokument zapisany w formacie word.
Załącznik1 Dokumentacja projektowa prac zewnętrznych i wewnętrznych oraz elektrycznych

opis przedmiotu zamówienia

ogólna specyfikacja techniczna

szczegółowa specyfikacja techniczna

dokument zapisany w formacie word.

Załacznik 1 Rysunki

Załącznik1 Sytuacja dokument zapisany w formacie pdf.
Załącznik1 Widok elewacji zewnętrznych dokument zapisany w formacie pdf.
Załącznik1 Rzut parteru dokument zapisany w formacie pdf.
Załącznik1 Rzut pomieszczenia 011 dokument zapisany w formacie pdf.
Załącznik1 Rzut pomieszczenia 014 i 015 dokument zapisany w formacie pdf.
Załącznik1 Rzut pomieszczenia 022 dokument zapisany w formacie pdf.
Załącznik1 Rzut pomieszczenia 028 dokument zapisany w formacie pdf.
Załącznik1 Rzut korytarza piwnicy dokument zapisany w formacie pdf.
Załącznik1 Rzut piwnicy ogólny dokument zapisany w formacie pdf.
Załącznik1 Załacznik do dokumentacji rysunek montaż wieszaków dokument zapisany w formacie pdf.
Załącznik1 Opis robót elektrycznych
Załącznik1 Rysunki
Załącznik1 Schemat główny zasilania dokument zapisany w formacie pdf.
Załącznik1 Zasilanie -R01 dokument zapisany w formacie pdf.
Załącznik1 Zasilanie -R02 dokument zapisany w formacie pdf.
Załącznik1 Plan instalacji -oświetlenie piwnice dokument zapisany w formacie pdf.
Załącznik1 Plan instalacji - gniazda 20V Piwnice dokument zapisany w formacie pdf.
Załacznik1 Rysunki pomieszczeń z naniesioną numeracją (dokument zapisany w formacie pdf )
Załacznik nr 1 Dokumentacja fotograficzna
Załacznik1 elewacja północna Pobierz zdjęcia spakowane programem winrar
Załącznik1 murek obwodowy Pobierz zdjęcia spakowane programem winrar
Załącznik1 murki oporowe Pobierz zdjęcia spakowane programem winrar
Załącznik1 opaska Pobierz zdjęcia spakowane programem winrar
Załącznik1 podjazd Pobierz zdjęcia spakowane programem winrar
Załącznik1 policzki schodów Pobierz zdjęcia spakowane programem winrar
Załącznik1 pomieszczenie 0.11 Pobierz zdjęcia spakowane programem winrar
Załącznik1 pomieszczenie 0.15 Pobierz zdjęcia spakowane programem winrar
Załącznik1 pomieszczenie 0.21 Pobierz zdjęcia spakowane programem winrar
Załącznik1 pomiszczenie 0.28 Pobierz
Załącznik1 uszkodzenie tynków Pobierz zdjęcia spakowane programem winrar
Załącznik1 zadaszenie Pobierz zdjęcia spakowane programem winrar


Załącznik2a Przedmiar robót zewnętrznych (dokument zapisany w formacie pdf)
Załącznik2b Przedmiar robót wewnętrznych (dokument zapisany w formacie pdf)
Załącznik2c Przedmiar robót elektrycznych (dokument zapisany w formacie pdf)
Załącznik3a Kosztorys ofertowy roboty zewnętrzne ( dokument zapisany w formacie pdf)
Załącznik3b Kosztorys ofertowy roboty wewnętrzne (dokument zapisany w formacie pdf )
Załacznik3c Kosztorys ofertowy roboty elektryczne ( dokument zapisany w formacie excel )
Załącznik4 Formularz ofertowy (dokument zapisany w formacie word) 
Załącznik5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (dokument zapisany w formacie word ) 
Załącznik6 Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust. 1 ustawy pzp (dokument zapisany w formacie word)
Załącznik7 Wykaz robót (dokument zapisany w formacie word)
Załącznik8 Wykaz osób (dokument zapisany w formacie word )
Załącznik9 Wzór umowy (dokument zapisany formacie word. )

Rejestr zmian dla: REMONT ELEWACJI ZEW. ORAZ POMIESZCZEŃ WEW. ZP 2/2015