REMONT ELEWACJI ZEW. ORAZ POMIESZCZEŃ WEW. (ZP 1/2012)

W dniu 23 sierpnia 2012 r. Sąd Rejonowy w Skierniewicach unieważnił postępowanie ZP 1/2012 REMONT ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ
POMIESZCZEŃ WEWNĘTRZNYCH
W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W SKIERNIEWICACH
UL. REYMONTA 12/14 (ZP 1/2012) 

Decyzja o unieważnieniu zuzasadnieniem 

Sąd Rejonowy w Skierniewicach wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego roboty budowalnej -  REMONT ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ
POMIESZCZEŃ WEWNĘTRZNYCH
W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W SKIERNIEWICACH
UL. REYMONTA 12/14 (ZP 1/2012)

Ogłoszenie do ZP 1/2012

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia + dokumentacja projektowa

zdjęcia spakowane programem winrar

            Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dokument zapisany w formacie word.
Załacznik1

Dokumentacja projektowa prac zewnętrznych i wewnętrznych oraz elektrycznych

opis przedmiotu zamówienia

ogólna specyfikacja techniczna

szczegółowa specyfikacja techniczna

dokument zapisany w formacie word.
Załącznik1

Rysunki

   
Załącznik1 Sytuacja dokument zapisany w formacie pdf.
Załącznik1 Widok elewacji zewnętrznych dokument zapisany w formacie pdf.
Załącznik1 Rzut parteru                dokument zapisany w formacie pdf.
Załącznik1 Rzut pomieszczenia 011 dokument zapisany w formacie pdf.
Załącznik1 Rzut pomieszczenia 014 i 015 dokument zapisany w formacie pdf.
Załącznik1 Rzut pomieszczenia 022 dokument zapisany w formacie pdf.
Załącznik1 Rzut pomieszczenia 028 dokument zapisany w formacie pdf.
Załącznik1 Rzut korytarza piwnicy dokument zapisany w formacie pdf.
Załącznik1 Rzut piwnicy ogólny dokument zapisany w formacie pdf.
Załącznik1 Załacznik do dokumentacji rysunek  montaż wieszaków dokument zapisany w formacie pdf.
Załącznik1 Opis robót elektrycznych  
Załącznik1 Rysunki    
Załącznik1 Schemat główny zasilania dokument zapisany w formacie pdf.
Załącznik1 Zasilanie -R01 dokument zapisany w formacie pdf.
Załącznik1 Zasilanie -R02 dokument zapisany w formacie pdf.
Załącznik1 Plan instalacji -oświetlenie piwnice dokument zapisany w formacie pdf.
Załącznik1 Plan instalacji - gniazda 20V Piwnice  dokument zapisany w formacie pdf.
Załacznik1 Rysunki pomieszczeń z naniesioną numeracją dokument zapisany w formacie pdf.
Załącznik1
Dokumentacja fotograficzna    
                 Załacznik1 elewacja północna Pobierz zdjęcia spakowane programem    winrar 
Załącznik1 murek obwodowy Pobierz zdjęcia spakowane programem winrar
Załącznik1 murki oporowe Pobierz zdjęcia spakowane programem winrar
Załącznik1 opaska Pobierz zdjęcia spakowane programem winrar
Załącznik1 podjazd Pobierz zdjęcia spakowane programem winrar
Załącznik1 policzki schodów Pobierz zdjęcia spakowane programem winrar
Załącznik1 pomieszczenie 0.11 Pobierz zdjęcia spakowane programem winrar
Załącznik1 pomieszczenie 0.15 Pobierz zdjęcia spakowane programem winrar
Załącznik1 pomieszczenie 0.21 Pobierz zdjęcia spakowane programem winrar
Załącznik1 pomiszczenie 0.28 Pobierz
Załącznik1 uszkodzenie tynków Pobierz zdjęcia spakowane programem winrar
Załącznik1 zadaszenie Pobierz zdjęcia spakowane programem winrar
Załącznik2a Przedmiar robót zewnętrznych dokument  zapisany w formacie pdf
Załącznik2b Przedmiar robót wewnętrznych dokument zapisany w formacie pdf
Załącznik2c Przedmiar robót elektrycznych dokument zapisany w formacie pdf
Załącznik3a Kosztorys ofertowy roboty zewnętrzne dokument zapisany w formacie pdf
Załącznik3b Kosztorys ofertowy roboty wewnętrzne dokument zapisany w formacie pdf
Załacznik3c Kosztorys ofertowy roboty elektryczne dokument zapisany w formacie excel
Załącznik4 Formularz ofertowy dokument zapisany w formacie word
Załącznik5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dokument zapisany w formacie word
Załącznik6 Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust. 1 ustawy pzp dokument zapisany w formacie word
Załącznik7 Wykaz robót dokument zapisany w formacie word
Załącznik8 Wykaz osób dokument zapisany w formacie word
Załącznik9 Wzór umowy dokument zapisany  formacie word.

Rejestr zmian dla: REMONT ELEWACJI ZEW. ORAZ POMIESZCZEŃ WEW. (ZP 1/2012)