Postępowanie na sprzątanie budynku Sądu ZP 3/2011

Sąd Rejonowy w Skierniewicach wszczął procedurę przetargu nieograniczonego na usługę sprzątania budynków Sądu przy ul. Reymonta 12/14 i ul. Mszczonowska 33/35 w okresie od 1.11.2011 do 31.10.2013 r.. Ogłoszenie

1. Modyfikacja SIWZ 

2. Treść zapytania  1 Wykonawcy

3. Treść zapytania 2 Wykonawcy

4. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Specyfikacja warunków istotnych warunków udzielenia zamówienia w raz z załącznikami:

SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załacznik nr 4
Załacznik nr 5
Załacznik nr 6
Załacznik nr 7

Rejestr zmian dla: Postępowanie na sprzątanie budynku Sądu ZP 3/2011