Postępowanie na ochronę budynku Sądu ZP 2/2011

Sąd Rejonowy w Skierniewicach wszczął procedurę przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia na usługę ochrony osób i mienia, monitoringu 24 h oraz  konwojowania wartości pieniężnych ZP 2/2011 na okres do 1 listopada 2011 do 31.10.2013. Ogłoszenie ...

Specyfikacja warunków udzilenia zamówienia wraz z załącznikami:

SIWZ   
załącznik 1
załącznik 2 
załącznik 3
załacznik 4
załącznik 5
załącznik 6
załącznik 7

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rejestr zmian dla: Postępowanie na ochronę budynku Sądu ZP 2/2011