Usługa sprzątania ZP 3/2010

Usługa sprzątania w budynkach Sądu Rejonowego w Skierniewicach ZP 3/2010


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP 3/2010
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załacznik nr 6
Załącznik nr 7
Zapytanie nr 1 do specyfikacji i odpowiedź Zamawiającego z dnia 8 lipca 2010 r.
Zapytanie nr 2 do specyfikacji i odpowiedź  Zamawiającego z dnia 8 lipca 2010 r.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający informuje, że w dniu 27 lipca 2010 r. podpisał umowę na świadczenie usługi sprzątania w ramach postępowania ZP 3/2010 r. Umowa została podpisana z firmą która złożyła najkorzystniejszą ofertę w/w postepowaniu tj.

 Grzegorz Ligman, Piotr Świdlicki, Stefan Gortatowicz
SELEN sp jawna ul. Czarneckiego 7
05-827 Grodzisk Mazowiecki

 

Rejestr zmian dla: Usługa sprzątania ZP 3/2010