Usługa sprzątania ZP 2/U/2015

Sąd Rejonowy w Skierniewicach informuje, że w związku z rezygnacją w dniu 23.10.2015 r.  z realizacji zamówienia na "Usługę utrzymania czystości w budynku Sądu Rejonowego w Skierniewicach" przez Konsorcjum firm (  Tomasz Ligman ul. Maria Skłodowska-Curie 165 A, 96-100 Skierniewice, Selen Sp z o.o. u; Batorego 23 lok. 5,05-825 Grodzisk Mazowiecki, Krzysztof Chałupka ul. Kościuszki 1 lok.14,96-200 Rawa Mazowiecka) wybrano kolejną ofertę która uzusyskała najkorzystniejszy bilans ceny i dowiadczenia tj. Konsorcjum :

Lider:
DGP Clean Partner Sp z o.o.
Ul. Najświętszej Marii Panny 5 e
59-220 Legnica
Partner:
DGP DOZOROBUD Grupa Sp zo.o.
U. Najświętszej Marii Panny 5 e
59-220 Legnica
Partner:
PU Gos-Zec Sp zo.o.
Ul. Gdyńska 54
61-016 Poznań

Rezygnacja poprzedniego Wykonawcy 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Formularz oceny ofert


Sąd Rejonowy w Skierniewicach informuje, że w dniu 19.10.2015 r. dokonał otwarcia ofert złożonych w postępowaniu ZP 2/U/2015 :

Protokół nr 1 z otwarcia ofert  

Informacja o ofertach odrzuconych 

Formularz oceny ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty + formularz oceny ofert  


Sąd Rejonowy w Skierniewicach zaprasza do składania ofert na obsługę Sądu w zakresie usługi utrzymania czystości w budynku Sądu Rejonowego w Skiernieiwcach  w okresie od 1.11.2015 do 31.10.2016 r.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych ( postępowanie których wartość szacunkowa nie przekracza 30 000 euro)

Termin składania ofert: 19 października 2015 r. godz. 10.00

Zasady udziału w postępowaniu oraz wzór umowy znajdują się w:

Opis Istotnych Warunków Zamówienia -  

UWAGA: Zmiana Opisu Istotnych Warunków Zamówienia ( w formularzu oferty był zapis o 24 miesiącach świadczenia usługi a powinno być 12 miesięcy zgodnie  OIWZ)

Opis Istotnych Warunków Zamówienia po zmianie (wersja word) - 

UWAGA: Kolejna 2 zmiana Opisu Istonych Warunków Zamówienia (wersja word)

( zmiany dotyczące sprecyzowania częstotliowści mycia okien, wykreślenie mycia opraw oświetleniowych, wykreślenie obowiązku chemicznego zabezpieczenie kamiennych posadzek i schodów marmurowych przed zabrudzeniem.)

Pytanie 1 do postępowania -

Pytanie 2 do postępowania - 

Rejestr zmian dla: Usługa sprzątania ZP 2/U/2015