Lista sędziów i referendarzy - podział czynności

I Wydział Cywilny:

 1. SSR Mikołaj Pawłowski - Przewodniczący Wydziału - podział czynności na 2020r pdf
 2. SSR Monika Gołos - podział czynności na 2020r pdf
 3. SSR Grzegorz Hajn- podział czynności na 2020r pdf
 4. SSR Marcin Wojciechowski - do zakończenia spraw
 5. Starszy referendarz Marzena Białek- podział czynności na 2020r pdf

II Wydział Karny:

 1. SSR Lidia Siedlecka - Przewodnicząca Wydziału - Wiceprezes Sądu - podział czynności na 2020r pdf
 2. SSR Katarzyna Ceglarska-Piłat - delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości
 3. SSR Krzysztof Kotynia - podział czynności na 2020r pdf
 4. SSR Agnieszka Pawłowska  - podział czynności na 2020r pdf
 5. wakat

III Wydział Rodzinny i Nieletnich:

 1. SSR Barbara Urbanowicz - Przewodnicząca Wydziału - Prezes Sądu - podział czynności na 2020r pdf
 2. SSR Agnieszka Frącala - Sędzia wizytująca zakłady dla nieletnich i zakłady leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi -podział czynności na 2020r pdf

IV Wydział Pracy:

 1. SSR Ewa Pintara - Przewodnicząca Wydziału - podział czynności na 2020r pdf

V Wydział Gospodarczy:

 1. SSR Marcin Wojciechowski - Przewodniczący Wydziału - podział czynności na 2020r pdf
 2. SSR Marzena Rudnik-Niewrzał -  delegowana na podstawie art.77 § 1 usp do Sądu Okręgowego w Łodzi
 3. SSR Grażyna Grzegorczyk-Steć - delegowana bezterminowo do Ministerstwa Sprawiedliwości
 4. SSR Konrad Zbrojewski - delegowany bezterminowo do Ministerstwa Sprawiedliwości 
 5. SSR Ewa Pintara - Przewodnicząca Wydziału - podział czynności na 2020r pdf
 6. Referendarz Paweł Bartyś - 1/2 etatu - podział czynności na 2020r pdf

VII Wydział Ksiąg Wieczystych:

 1. Starszy referendarz Alicja Müller - Przewodnicząca Wydziału -  podział czynności na 2020r pdf
 2. Referendarz Paweł Bartyś - 1/2 etatu - podział czynności na 2020r pdf
 3. Referendarz Agnieszka Brogowska - podział czynności na 2020r pdf - delegowana do Sądu Rejonowego w Łowiczu do dnia 28.02.2020

 

Zasady przydziału spraw sędziom, asesorom i referendarzom określone są szczegółowo w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.2015 poz. 2316 z późn. zm.) Dział III Rozdział 1 Oddział 1 Zasady przydziału spraw (§43-52d):

Sprawy są przydzielane referentom (sędziom i asesorom sądowym) losowo, zgodnie z ustalonym podziałem czynności, przez narzędzie informatyczne działające w oparciu o generator liczb losowych, oddzielnie dla każdego repertorium, wykazu lub innego urządzenia ewidencyjnego, chyba że przepisy niniejszego rozporządzenia przewidują inne zasady przydziału. Przydziału przez narzędzie informatyczne nie stosuje się, jeżeli tylko jeden sędzia lub asesor sądowy uczestniczy w przydziale spraw danego rodzaju.

Jeżeli w danym urządzeniu ewidencyjnym sprawy zostały podzielone na kategorie, przydział odbywa się oddzielnie dla każdej kategorii. Podział spraw na kategorie jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Do przydziału spraw referendarzom sądowym przepisy niniejszego oddziału stosuje się odpowiednio, zgodnie z ustalonym podziałem czynności.

Sprawy, które mogą być rozpoznane przez referendarzy sądowych, powinny być przydzielane wyłącznie referendarzom sądowym, chyba że wpływ spraw wymaga ich przydzielania także sędziom i asesorom sądowym.

W przydziale spraw nie uwzględnia się referentów nieobecnych w pracy nieprzerwanie co najmniej 4 dni robocze. Po okresie nieobecności narzędzie informatyczne przydziela sprawy tak, aby w okresie roku od rozpoczęcia nieobecności liczba spraw przydzielonych poszczególnym referentom w każdej kategorii była proporcjonalna do liczby dni pracy poszczególnych referentów z uwzględnieniem wskaźników przydziału.

 

 


Rejestr zmian dla: Lista sędziów i referendarzy - podział czynności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2020-01-09
Publikacja w dniu:
2020-01-09
Opis zmiany:
aktualizacja danych i zamieszczenie nowym podziałów czynności na 2020 rok
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2019-07-16
Publikacja w dniu:
2019-07-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2019-02-12
Publikacja w dniu:
2019-02-12
Opis zmiany:
Zaktualizowano dane dot. III Wydziału Rodzinnego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2019-01-28
Publikacja w dniu:
2019-01-28
Opis zmiany:
Zaktualizowano dane dot. III Wydziału Rodzinnego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2019-01-22
Publikacja w dniu:
2019-01-22
Opis zmiany:
aktualizacja podziałów czynności referendarzy sądówych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2018-12-28
Publikacja w dniu:
2018-12-28
Opis zmiany:
aktualizacja podziałów czynności na 2019r oraz dopisanie referendarza Agnieszki Brogowskiej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2018-07-24
Publikacja w dniu:
2018-07-24
Opis zmiany:
zmiana podziału czynności SSR Lidii Siedleckiej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2018-03-21
Publikacja w dniu:
2018-03-21
Opis zmiany:
aktualizacja podziału czynności SSR Agnieszki Frącali oraz SSR Małgorzaty Iwaszkiewicz
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2018-01-17
Publikacja w dniu:
2018-01-17
Opis zmiany:
dodano informację dot. zasady przydziału spraw w Wydziałach
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2018-01-03
Publikacja w dniu:
2018-01-03
Opis zmiany:
usunięto z II Wydziału Karnego SSR Katarzynę Wielichowską-Opalską, która z dniem 01.01.2018r została sędzią SR dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2017-12-15
Publikacja w dniu:
2017-12-15
Opis zmiany:
zaktualizowano podziały czynności sędziów na 2018r
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Redaktor Naczelny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2017-08-24
Publikacja w dniu:
2017-08-24
Opis zmiany:
zmiana sędziego przewodniczącego V Wydziału Gospodarczego (od 10.08.2017r)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Daniel Ornafa
Dokument z dnia:
2017-08-08
Publikacja w dniu:
2017-08-08
Opis zmiany:
Poprawiono paragraf przy SSR Rudnik-Niewrzał
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Daniel Ornafa
Dokument z dnia:
2017-08-08
Publikacja w dniu:
2017-08-08
Opis zmiany:
Zmiana podziału czynności SSR Siedleckiej oraz informacji o delegowaniu SSR Rudnik Niewrzał
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Daniel Ornafa
Dokument z dnia:
2017-08-01
Publikacja w dniu:
2017-08-01
Opis zmiany:
Dodanie referendarza
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Redaktor Naczelny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2017-07-05
Publikacja w dniu:
2017-07-05
Opis zmiany:
zmiana podziału czynności SSR A.Pawłowskiej (II Wydział Karny)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2017-07-03
Publikacja w dniu:
2017-07-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Redaktor Naczelny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2017-07-03
Publikacja w dniu:
2017-07-03
Opis zmiany:
Przy SSR Agnieszce Pawłowskiej usunięto stanowisko Kieronwika Sekcji Wykonawstwa i Windykacji - zniesionej z dniem 1 lipca 2017r
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2017-03-10
Publikacja w dniu:
2017-03-10
Opis zmiany:
aktualizacja podziałów czynności SSR Mikołaja Pawłowskiego oraz Ref. Marzeny Białek
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2017-03-06
Publikacja w dniu:
2017-03-06
Opis zmiany:
Usunięto z listy SSR Jolantę Dziekan-Słodą w związku z przejściem w stan spoczynku
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Redaktor Naczelny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2017-02-24
Publikacja w dniu:
2017-02-24
Opis zmiany:
zmiana wyglądu, dodanie podziałów czynności przy poszczególnych osobach
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Redaktor Naczelny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2016-12-15
Publikacja w dniu:
2016-12-15
Opis zmiany:
Aktualizacja informacji - dodanie podziału czynności sędziów i referendarzy na 2017r
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Twórca
Opublikował:
sąd
Dokument z dnia:
2016-04-29
Publikacja w dniu:
2016-04-29
Opis zmiany:
Dodano nowa liste