ogłoszenie – stwierdzenie nabycia spadku po Janie Edwardzie Dolacińskim i Zofii Dolacińskiej Nowak I Ns 600/17

,, Przed Sądem Rejonowym w Skierniewicach I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa I Ns 600/17 o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Edwardzie Dolacińskim, synu Franciszka i Józefy z domu Stępniak, urodzonym w Skierniewicach dnia 24 grudnia 1910 roku, zmarłym dnia 2 sierpnia 1947 roku w Koja (Uganda) oraz po Zofii Dolacińskiej-Nowak, córce Franciszka i Józefy z domu Stępniak, urodzonej w Skierniewicach dnia 8 stycznia 1909 roku, zmarłej dnia 23 czerwca 1995 roku w Skierniewicach, ostatnio zamieszkałej w Skierniewicach. Wzywa się spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.

Rejestr zmian dla: ogłoszenie – stwierdzenie nabycia spadku po Janie Edwardzie Dolacińskim i Zofii Dolacińskiej Nowak I Ns 600/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Daniel Ornafa
Dokument z dnia:
2018-05-10
Publikacja w dniu:
2018-05-10
Opis zmiany:
Dodanie treści ogłoszenia