ogłoszenie o toczącym się postępowaniu w sprawie I Ns 181/17

Sygn. akt I Ns  181 /17

 

OGŁOSZENIE

      „Przed Sądem Rejonowym w Skierniewicach I Wydziałem Cywilnym toczy się z wniosku Witolda Płocharskiego postępowanie o uznanie za zmarłego Stanisława Zaleskiego, syna Czesława i Stanisławy z domu Uziębło, urodzonego w dniu 6 stycznia 1909 roku w Odessie (daw. ZSRR), ostatnio zamieszkałego w miejscowości Równe (obecnie miasto na Ukrainie), który według oświadczenia złożonego w dniu 6 września 1950 roku w biurze notarialnym przez dwie osoby, mieszkające wówczas w Równem i znające osobiście Stanisława Zaleskiego, został rozstrzelany w dniu 23 lutego 1943 roku przez Niemców za działalność w ruchu oporu.

Wzywa się zaginionego Stanisława Zaleskiego, aby terminie trzech miesięcy zgłosił się do Sądu Rejonowego w Skierniewicach, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego.Wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w terminie trzech miesięcy przekazały je sądowi”.

Rejestr zmian dla: ogłoszenie o toczącym się postępowaniu w sprawie I Ns 181/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Daniel Ornafa
Dokument z dnia:
2018-07-11
Publikacja w dniu:
2018-07-11
Opis zmiany:
Dodanie treści ogłoszenia