Ogłoszenie o zasiedzenie w sprawie I Ns 57/18

,, Przed Sądem Rejonowym w Skierniewicach I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa I Ns 57/18:

a. z wniosku Heleny Nowak o stwierdzenie, że nabyła ona przez zasiedzenie własność niezabudowanej nieruchomości o łącznej powierzchni 1,58 ha położonej w Woli Wysokiej, którą stanowią działki o numerach ewidencyjnych 179, 196 i 78 należące do obrębu numer 22 Wola Wysoka, jednostki ewidencyjnej Gmina Skierniewice, powiatu skierniewickiego. Nie stwierdzono, aby dla nieruchomości tej była prowadzona księga wieczysta lub zbiór dokumentów. Wzywa się zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawo własności do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione oraz

b. z wniosku Jacka Walczewskiego o stwierdzenie, że nabył on przez zasiedzenie własność zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,12 ha położonej w Woli Wysokiej, którą stanowi fragment działki o numerze ewidencyjnym 238 należącej do obrębu numer 22 Wola Wysoka, jednostki ewidencyjnej Gmina Skierniewice, powiatu skierniewickiego. Nie stwierdzono, aby dla nieruchomości tej była prowadzona księga wieczysta lub zbiór dokumentów. Wzywa się zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawo własności do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.”

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o zasiedzenie w sprawie I Ns 57/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Daniel Ornafa
Dokument z dnia:
2019-09-12
Publikacja w dniu:
2019-09-12
Opis zmiany:
Dodanie treści ogłoszenia