Ogłoszenie – spis inwentarza po Łukaszu Niedźwiadku I Ns 534/17

,,,Sąd Rejonowy w Skierniewicach I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 27 grudnia 2017 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Łukaszu Niedźwiadku (numer PESEL 77031311436), ostatnio zamieszkałym w Woli Makowskiej 116, gmina Maków, zmarłym dnia 8 listopada 2015 roku; uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie – spis inwentarza po Łukaszu Niedźwiadku I Ns 534/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Tomasz Dębski
Dokument z dnia:
2017-12-28
Publikacja w dniu:
2017-12-28
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia