Ogłoszenie – zezwolenie na złożenie do depozytu I Ns 559/17

,,Sąd Rejonowy w Skierniewicach I Wydział Cywilny ogłasza, że postanowieniem z dnia 27 grudnia 2017 roku wydanym w sprawie I Ns 559/17 zezwolono Powiatowi Skierniewickiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 291 zł w wykonaniu zobowiązania do wypłaty odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat Skierniewicki prawa własności działki numer 32/2 położonej w obrębie Wędrogów, gmina Kowiesy, przeznaczonej na rozbudowę drogi powiatowej numer 1330E Nowy Kawęczyn – Jeruzal – Kowiesy; wypłata tej kwoty nastąpi na rzecz podmiotu lub podmiotów, które wykażą, że są spadkobiercami właścicieli wyżej opisanej działki, to jest spadkobiercami Janiny Stanisławy Rek i Mariana Stanisława Rek.”

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie – zezwolenie na złożenie do depozytu I Ns 559/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Tomasz Dębski
Dokument z dnia:
2017-12-29
Publikacja w dniu:
2017-12-29
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia