Przyjmowanie i załatwianie spraw

Biuro Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach

 Pracownicy udzielają informacji m.in. w zakresie:

 • struktury organizacyjnej jednostki;
 • opłat sądowych;
 • terminów procesowych;
 • dokumentów niezbędnych do złożenia pozwu czy wniosku w określonej sprawie itd.,
 • adresów niektórych instytucji pozasądowych – archiwów państwowych, prokuratur, komend policji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • kierowania do właściwych wydziałów i sal rozpraw;
 • listy lekarzy sądowych;
 • rewirów komorniczych dla okręgu łódzkiego

GODZINY URZĘDOWANIA
poniedziałek:         8:00 -18:00
wtorek – piątek:    8:00 -15:30

PRZERWA:           13.00 – 13.15

Biuro Obsługi Interesantów usytuowane jest na parterze Sądu Rejonowego w Skierniewicach
ul.Reymonta 12/14
pok.11
nr telefonu: (46) 83-44-940
 

VII Wydział Ksiąg Wieczystych obsługuje interesantów w zakresie:

 • przyjmowania wniosków wieczystoksięgowych
 • udostępniania akt ksiąg wieczystych do wglądu
 • wydawania zaświadczeń
 • wydawania odpisów dokumentów
 • wydawania wypisów aktów notarialnych


Ekspozytura centralnej informacji ksiąg wieczystych:

 • wydaje odpisy i zaświadczenia
 • udziela informacji z księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym


GDZINY URZĘDOWANIA
w poniedziałek :   8.00 – 18.00
wtorek – piątek:   8.00 – 15.00
PRZERWA:          12.30 – 12.45
 
pok. nr 14 (parter)
nr telefonu (46) 83-44-973

 

      Informacja dotycząca monitoringu:

Uprzejmie informujemy, że Sąd Rejonowy w Skierniewicach prowadzi monitoring budynku Sądu oraz jego najbliższego otoczenia. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się w budynku i nie służy identyfikacji osób. Monitoring jest zgodny z przepisami RODO oraz prawa krajowego, zaś podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora. 

Rejestr zmian dla: Przyjmowanie i załatwianie spraw

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2018-06-12
Publikacja w dniu:
2018-06-12
Opis zmiany:
dodano informację o monitoringu Sądu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2017-12-14
Publikacja w dniu:
2017-12-14
Opis zmiany:
zmiana godzin przyjmowania interesantów przez BOI
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2017-12-14
Publikacja w dniu:
2017-12-14
Opis zmiany:
Zmiana nazwy Punktu Obsługi Interesanta - na Biuro Obsługi Interesantów