Spis inwentarza I Ns 320/19

Sygn. akt I Ns 320/19


OGŁOSZENIE

 

„Sąd Rejonowy w Skierniewicach I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 26 lipca 2019 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 320/19 został złożony sporządzony przez notariusza protokół obejmujący wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku prowadzonego przez Roberta Maszynkiewicza pod firmą SKLEP SPOŻYWCZY „BATONIK” ROBERT MASZYNKIEWICZ w spadku, adres: ul. 19 Lutego 19, 96-100 Skierniewice, NIP: 8361529306, REGON: 365675821. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt. 1 k.p.c.). Ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiorcą, wykonawcą testamentu, a także wierzyciel spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 6381 § 3 pkt. 2 k.p.c.), w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 6381 §4 k.p.c.)”.

Sędzia:/-/ Grzegorz Hajn

Rejestr zmian dla: Spis inwentarza I Ns 320/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Daniel Ornafa
Dokument z dnia:
2019-09-11
Publikacja w dniu:
2019-09-11
Opis zmiany:
Dodanie treści ogłoszenia