Stwierdzenie nabycia spadku I Ns 285/17

 „Przed Sądem Rejonowym w Skierniewicach I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa I Ns 285/17 z wniosku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach o stwierdzenie nabycia spadku po Waldemarze Janiku, synu Waldemara i Teresy z domu Młynarczyk, urodzonym dnia 18 marca 1958 roku w Skierniewicach, którego ciało znaleziono dnia 25 listopada 2016 roku w Skierniewicach, ostatnio zamieszkałym w Skierniewicach przy ulicy Lelewela 9A/2. Wzywa się spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.

Rejestr zmian dla: Stwierdzenie nabycia spadku I Ns 285/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Tomasz Dębski
Dokument z dnia:
2019-11-04
Publikacja w dniu:
2019-11-04
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia