Wydziały

 Informacji o prowadzonych w wydziałach sprawach (za wyjątkiem Wydziału Ksiąg Wieczystych) udziela Biuro Obsługi Interesantów  tel. 46 83-44-940  

 

I Wydział Cywilnyktóry rozpatruje sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Skierniewicach (obszar miasta Skierniewice oraz gmin: Bolimów, Godzianów, Maków, Nowy Kawęczyn i Skierniewice); 

Przewodniczący Wydziału: SSR Mikołaj Pawłowski

Kierownik Sekretariatu: Ewa Sałkowska

Sekretariat wydziału mieści się w budynku Sądu przy ul. Reymonta 12/14 na I piętrze w pokojach nr 109,110,111

tel. 046  834-49-12,  834-49-13,  834-49-11

fax. 046 811-22-92

e-mail: cywilny@skierniewice.sr.gov.pl


II Wydział Karny, który rozpatruje sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Skierniewicach (obszar miasta Skierniewice oraz gmin: Bolimów, Godzianów, Maków, Nowy Kawęczyn i Skierniewice); 

Przewodniczący Wydziału: SSR Lidia Siedlecka

Przewodniczący przyjmuje intersantów: w poniedziałki w godzinach 12.00 - 13.00

Kierownik Sekretariatu: Dorota Śledź

Sekretariat wydziału mieści się w budynku przy ul. Reymonta 12/14 na parterze w pokojach numer 3,4 i 5.

tel. 046  834-49-17 (18, 16)

fax. 046  811-22-93

e-mail: karny@skierniewice.sr.gov.pl

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich, który rozpatruje sprawy: a) z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, b) dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, c) dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych, d) należących do sądu opiekuńczego na podstawie innych ustaw, z obszaru właściwości SR w Skierniewicach (obszar miasta Skierniewice oraz gmin: Bolimów, Godzianów, Maków, Nowy Kawęczyn i Skierniewice); 

Przewodniczący Wydziału: SSR Barbara Urbanowicz

Przewodniczący przyjmuje intersantów w czwartki w godzinach 10.00-12.00

Kierownik Sekretariatu: Marzena Stańczak

Sekretariat wydziału mieści się w budynku Sądu przy ul. Reymonta 12/14 na I piętrze w pokoju nr 135 i 134

tel.  046 834-49-68,  834-49-63

fax. 046 811-22-94

e-mail: rodzinny@skierniewice.sr.gov.pl


IV Wydział Pracy, który rozpatruje sprawy z zakresu prawa pracy według właściwości Sądu Rejonowego w Skierniewicach (obszar miasta Skierniewice oraz gmin: Bolimów, Godzianów, Maków, Nowy Kawęczyn i Skierniewice), właściwości Sądu Rejonowego w Łowiczu (obszar miasta Łowicz gmin: Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Łyszkowice, Nieborów i Zduny), właściwości Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej (obszar miasta Rawa Mazowiecka oraz gminy Biała Rawska, Cielądz, Głuchów, Kowiesy, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice), właściwości Sądu Rejonowego w Brzezinach; 

Przewodniczący Wydziału: SSR Ewa Pintara

Przewodniczący przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach 11.00-13.00

przerwa w pracy od 13.00 do 13.15

Kierownik Sekretariatu: Hanna Adamiec

Od dnia 1 kwietnia 2011 roku Sąd Pracy w Skierniewicach obejmuje swoją właściwością sprawy z terenu Rawy Mazowieckiej, Brzezin i Łowicza

Sekretariat wydziału znajduje się w budynku Sądu przy ul. Reymonta 12/14 na I piętrze w pokoju 131 i 130

tel.  046  834-49-71

fax. 046 811-22-94

e-mail: pracy@skierniewice.sr.gov.pl


V Wydział Gospodarczy, który rozpatruje sprawy gospodarcze z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Skierniewicach, Łowiczu, Rawie Mazowieckiej i Brzezinach; 

Przedwoniczący Wydziału: SSR Marcin Wojciechowski

Kierownik Sekretriatu: Jolanta Gajewska

Sekretariat wydziału mieści się w budynku przy ul. Reymonta 12/14 na I piętrze w pokoju 126

tel   046  834-49-47

fax. 046 811-22-94

e-mail: gospodarczy@skierniewice.sr.gov.pl


VII Wydział Ksiąg Wieczystych, który rozpatruje sprawy z zakresu prawa wieczytoksięgowego z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Skierniewicach (obszar miasta Skierniewice oraz gmin: Bolimów, Godzianów, Maków, Nowy Kawęczyn i Skierniewice). 

Przewodniczący Wydziału : Starszy referendarz Alicja Müller

Kierownik Sekretariatu: Ewa Wachnowicz

Sekretariat wydziału znajduje się w budynku Sądu przy ul. Reymonta 12/14 na parterze pok. 14

tel.  046 834-49-73

e-mail: ksiegi.wieczyste@skierniewice.sr.gov.pl

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych oraz obsługa interesantów - pok.14

tel.  046 834-49-32 (35, 34) 

fax. 046 811-22-95

Rejestr zmian dla: Wydziały

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2019-07-16
Publikacja w dniu:
2019-07-16
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Redaktor Naczelny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2018-09-19
Publikacja w dniu:
2018-09-19
Opis zmiany:
dodanie adresów e-mail
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Redaktor Naczelny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2017-08-24
Publikacja w dniu:
2017-08-24
Opis zmiany:
zmiana sędziego przewodniczącego V Wydziału Gospodarczego (od 10.08.2017r)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Daniel Ornafa
Dokument z dnia:
2017-08-01
Publikacja w dniu:
2017-08-01
Opis zmiany:
Zmina kierownika wydziału I Cywilnego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Redaktor Naczelny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2017-07-03
Publikacja w dniu:
2017-07-03
Opis zmiany:
usunięto informację o Sekcji Wykonawstwa i Windykacji przy II Wydziale Karnym - zniesionej z dniem 1 lipca 2017r
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2017-05-08
Publikacja w dniu:
2017-05-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2017-03-06
Publikacja w dniu:
2017-03-06
Opis zmiany:
zmiana przewodniczącego w Wydziale VII Wydziale Ksiąg Wieczystych